Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną - Św. Maksymilian Maria Kolbe
środa, 02 września 2009
Kalendarz biblijny - wrzesień 2009

WRZESIEŃ:

1. Wt. 1 Tes 5, 1 - 6. 9 - 11; Łk 4, 31 - 37

2. Śr. Kol 1, 1 - 8; Łk 4, 38 - 44

3. Czw. Kol 1, 9 - 14; Łk 5, 1 - 11

4. Pt. Kol 1, 15 - 20; Łk 5, 33 - 39

5. Sb. Kol 1, 21 - 23; Łk 6, 1 - 5


6. Nd. Iz 35, 4 - 7a; Jk 2, 1 - 5; Mk 7, 31 - 37

7. Pn. Kol 1, 24 - 2, 3; Łk 6, 6 - 11

8. Wt. Mi 5, 1 - 4a (Rz 8, 28 - 30); Mt 1, 1 - 16. 18 - 23

9. Śr. Kol 3, 1 - 11; Łk 6, 20 - 26

10. Czw. Kol 3, 12 - 17; Łk 6, 27 - 38

11. Pt. 1 Tm 1, 1 - 2. 12 - 14; Łk 6, 39 - 42

12. Sb. 1 Tm 1, 15 - 17; Łk 6, 43 - 49


13. Nd. Iz 50, 5 - 9a; Jk 2, 14 - 18; Mk 8, 27 - 35

14. Pn. Lb 21, 4b - 9; Flp 2, 6 - 11; J 3, 13 - 17

15. Wt. Hbr 5, 7 - 9; J 19, 25 - 27

16. Śr. 1 Tm 3, 14 - 16; Łk 7, 31 - 35

17. Czw. 1 Tm 4, 12 - 16; Łk 7, 36 - 50

18. Pt. Mdr 4, 7 - 15 (1 J 2, 12 - 17); Łk 2, 41 - 52

19. Sb. 1 Tm 6, 13 - 16; Łk 8, 4 - 15


20. Nd. Mdr 2, 12. 17 - 20; Jk 3, 16 - 4, 3; Mk 9, 30 - 37

21. Pn. Ef 4, 1 - 7. 11 - 13; Mt 9, 9 - 13

22. Wt. Ezd 6, 7 - 8. 12b. 14 - 20; Łk 8, 19 - 21

23. Śr. Ezd 9, 5 - 9; Łk 9, 1 - 6

24. Czw. Ag 1, 1 - 8; Łk 9, 7 - 9

25. Pt. Ag 1, 15b - 2, 9; Łk 9, 18 - 22

26. Sb. Za 2, 5 - 9. 14 - 15a; Łk 9, 43b - 45


27. Nd. Lb 11, 25 - 29; Jk 5, 1 - 6; Mk 9, 38 - 43. 45. 47 - 48

28. Pn. Za 8, 1 - 8; Łk 9, 46 - 50

29. Wt. Dn 7, 9 - 10. 13 - 14 (Ap 12, 7 - 12a); J 1, 47 - 51

30. Śr. Ne 2, 1 - 8; Łk 9, 57 - 62

Kalendarz biblijny - lipiec i sierpień 2009

Przerwa wakacyjna na blogu MI z powodu urlopu administratorów.

Kalendarz biblijny - czerwiec 2009

CZERWIEC:

1. Pn. Rdz 3, 9 - 15. 20; Dz 1, 12 - 14; J 2, 1 - 11 (J 19, 25 - 27)

2. Wt. Tb 2, 10 - 23 (Wlg); Mk 12, 13 - 17

3. Śr. Tb 3, 1 - 11. 24 - 25 (Wlg); Mk 12, 18 - 27

4. Czw. Tb 6, 10 - 11a; 7, 1. 9 - 17; 8, 4 - 10 (Wlg); Mk 12, 28b - 34

5. Pt. Tb 11, 5 - 17; Mk 12, 35 - 37

6. Sb. Tb 12, 1. 5 - 15. 20 (Wlg); Mk 12, 38 - 44


7. Nd. Pwt 4, 32 - 34. 39 - 40; Rz 8, 14 - 17; Mt 28, 16 - 20

8. Pn. 2 Kor 1, 1 - 7; Mt 5, 1 - 12

9. Wt. 2 Kor 1, 18 - 22; Mt 5, 13 - 16

10. Śr. 2 Kor 3, 4 - 11; Mt 5, 17 - 19

11. Czw. Wj 24, 3 - 8; Hbr 9, 11 - 15; Mk 14, 12 - 16. 22 - 26

12. Pt. 2 Kor 4, 7 - 15; Mt 5, 27 - 32

13. Sb. 2 Kor 5, 14 - 21; Mt 5, 33 - 37


14. Nd. Ez 17, 22 - 24; 2 Kor 5, 6 - 10; Mk 4, 26 - 34

15. Pn. 2 Kor 6, 1 - 10; Mt 5, 38 - 42

16. Wt. 2 Kor 8, 1 - 9; Mt 5, 43 - 48

17. Śr. 2 Kor 9, 6 - 11; Mt 6, 1 - 6. 16 - 18

18. Czw. 2 Kor 11, 1 - 11; Mt 6, 7 - 15

19. Pt. Oz 11, 1. 3 - 4. 8c -9; Ef 3, 8 - 12. 14 - 19; J 19, 31 - 37

20. Sb. Iz 61, 9 - 11; Łk. 2, 41 - 51


21. Nd. Hi 38, 1. 8 - 11; 2 Kor 5, 14 - 17; Mk 4, 35 - 41

22. Pn. Rdz 12, 1 - 9; Mt 7, 1 - 5

23. Wt. Rdz 13, 2. 5 - 18; Mt 7, 6. 12 - 14

24. Śr. Rdz Iz 49, 1 - 6; Dz 13, 22 - 26; Łk 1, 57 - 66. 80

25. Czw. Rdz 16, 1 - 12. 15 - 16; Mt 7, 21 - 29

26. Pt. Rdz 17, 1. 9 - 10. 15 - 22; Mt 8, 1 - 4

27. Sb. Rdz 18, 1 - 15; Mt 8, 5 - 17


28. Nd. Mdr 1, 13 - 15; 2, 23 - 24; 2 Kor 8, 7. 9. 13 - 15; Mk 5, 21 - 43

29. Pn. Dz 12, 1 - 11; 2 Tm 4, 6 - 9. 17 - 18; Mt 16, 13 - 19

30. Wt. Rdz 19, 15 - 29; Mt 8, 23 - 27

Kalendarz biblijny - maj 2009

MAJ:

1. Pt. Dz 9, 1 - 20; J 6, 52 - 59

2. Sb. Dz 9, 31 - 42; J 6, 55. 60 - 69


3. Nd. Dz 4, 8 - 12; 1 J 3, 1 - 2; J 10, 11 - 18

4. Pn. Dz 11, 1 - 18; J 10, 1 - 10

5. Wt. Dz 11, 19 - 26; J 10, 22 - 30

6. Śr. 1 Kor 15, 1 - 8; J 14, 6 - 14

7. Czw. Dz 13, 13 - 25; J 13, 16

8. Pt. Dz 20, 17 - 18a. 28 - 32. 36; Rz 8, 31b - 39; J 10, 11 - 16

9. Sb. Dz 13, 44 - 52; J 14, 7 -14


10. Nd. Dz 9, 26 - 31; 1 J 3, 18 - 24; J 15, 1 - 8

11. Pn. Dz 14, 5 - 18; J 14, 21 - 26

12. Wt. Dz 14, 19 - 28; J 14, 27 - 31a

13. Śr. Dz 15, 1 - 6; J 15, 1 - 8

14. Czw. Dz 1, 15 - 17. 20 - 26; J 15, 9 - 17

15. Pt. Dz 15, 22 - 31; J 15, 12 - 17

16. Sb. Ap 12, 10 - 12a (1 Kor 1, 10 - 13. 17 - 18); J 17, 20 - 26


17. Nd. Dz 10, 25 - 26. 34 - 35. 44 - 48; 1 J 4, 7 - 10; J 15, 9 -17

18. Pn. Dz 16, 11 - 15; J 15, 26 - 16, 4a

19. Wt. Dz 16, 22 - 34; J 16, 5 - 11

20. Śr. Dz 17, 15. 22 - 18, 1; J 16, 12 - 15

21. Czw. Dz 18, 1 - 8; J 16, 16 - 20

22. Pt. Dz 18, 9 - 18; J 16, 20 - 23a

23. Sb. Dz 18, 23 - 28; J 16, 23b - 28


24. Nd. Dz 1, 1 - 11; Ef 1, 17 - 23; Mk 16, 15 - 20

25. Pn. Dz 19, 1 - 8; J 16, 29 - 33

26. Wt. Dz 20, 17 - 27; J 17, 1 - 11a

27. Śr. Dz 20, 28 - 38; J 17, 11b - 19

28. Czw. Dz 22, 30; 23, 6 - 11; J 17, 20 - 26

29. Pt. Dz 25, 13 - 21; J 21, 15 - 19

30. Sb. 28, 16 - 20. 30 - 31; J 21, 20 - 25


31. Nd. Dz 2, 1 - 11; 1 Kor 12, 3b - 7. 12 - 13; J 20, 19 - 23

niedziela, 12 kwietnia 2009
Kalendarz biblijny - kwiecień 2009

KWIECIEŃ:

1. Śr. Dn 3, 14 - 20. 91 - 92. 95; J 8, 31 - 42

2. Czw. Rdz 17, 3 - 9; J 8, 51 - 59

3. Pt. Jr 20, 10 - 13; J 10, 31 - 42

4. Sb. Ez 37, 21 - 28; J 11, 45 - 57


5. Nd. Iz 50, 4 - 7; Flp 2, 6 - 11; Mk 14, 1 - 15, 47

6. Pn. Iz 42, 1 - 7; J 12, 1 - 11

7. Wt. Iz 49, 1 - 6; J 13, 21 - 33. 36 - 38

8. Śr. Iz 50, 4 - 9a; Mt 26, 14 - 25

9. Czw. Wj 12, 1 - 8. 11 - 14; 1 Kor 11, 23 - 26; J 13, 1 - 15

10. Pt. Iz 52, 13 - 53, 12; Hbr 4, 14 - 16; 5, 7 - 9; J 18, 1 - 19. 42

11. Sb. Rdz 1, 1 - 2, 2; Wj 14, 15 - 15, 1; Rdz 6, 3 - 11; Mk 16, 1 - 8


12. Nd. Dz 10, 34a. 37 - 43; Kol 3, 1 - 4 (1 Kor 5, 6b - 8); J 20, 1 -9

13. Pn. Dz 2, 14. 22 - 32; Mt 28, 8 - 15

14. Wt. Dz 2, 36 - 41; J 20, 11 - 18

15. Śr. Dz 3, 1 - 10; Łk 24, 13 - 35

16. Czw. Dz, 11 - 26; Łk 24, 35 - 48

17. Pt. Dz 4, 1 - 12; J 21, 1 - 14

18. Sb. Dz 4, 13 - 21; Mk 16, 9 - 15


19. Nd. Dz 4, 32 - 35; 1 J 5, 1 - 6; J 20, 19 - 31

20. Pn. Dz 4, 23 - 31; J 3, 1 - 8

21. Wt. Dz 4, 32 - 37; J 3, 7 - 15

22. Śr. Dz 5, 17 - 26; J 3, 16 - 21

23. Czw. Dz 1, 3 - 8; Flp 1, 20c - 30; J 12, 24 - 26

24. Pt. Dz 5, 34 - 42; J 6, 1 - 15

25. Sb. 1 P 5, 5b - 14; Mk 16, 15 - 20


26. Nd. Dz 3, 13 - 15. 17 - 19; 1 J 2, 1 - 5a; Łk 24, 35 - 48

27. Pn. Dz 6, 8 - 15; J 6, 22 - 29

28. Wt. Dz 7, 51 - 59; 8, 1; J 6, 30 - 35

29. Śr. 1 J 1, 5 - 2, 2; Mt 11, 25 - 30

30. Czw. Dz 8, 26 - 40; J 6, 44 - 51

czwartek, 05 marca 2009
Kalendarz biblijny - marzec 2009

MARZEC:

1. Nd. Rdz 9, 8 - 15; 1 P 3, 18 - 22; Mk 1, 12 - 15

2. Pn. Kpł 19, 1 - 2. 11 - 18; Mt 25, 31 - 46

3. Wt. Iz 55, 10 - 11; Mt 6, 7 - 15

4. Śr. Syr 51, 13 - 20 (Flp 3, 8 - 14); Łk 12, 35 - 40

5. Czw. Est (Wlg) 14, 1. 3 - 5. 12 - 14; Mt 7, 7 - 12

6. Pt. Ez 18, 21 - 28; Mt 5, 20 - 26

7. Sb. Pwt 26, 16 - 19; Mt 5, 43 - 48


8. Nd. Rdz 22, 1 - 2. 9 - 13. 15 - 18; Rdz 8, 31b - 34; Mk 9, 2 - 10

9. Pn. Dn 9, 4b - 10; Łk 6, 36 - 38

10. Wt. Iz 1, 10. 16 - 20; Mt 23, 1 - 12

11. Śr. Jr 18, 18 - 20; Mt 20, 17 - 28

12. Czw. Jr 17, 5 - 10; Łk 16, 19 - 31

13. Pt. Rdz 37, 3 - 4. 12 - 13a. 17b - 28; Mt 21, 33 - 43. 45 - 46

14. Sb. Mi 7, 14 - 15. 18 - 20; Łk 15, 1 - 3. 11 - 32


15. Nd. Wj 20, 1 - 17; 1 Kor 1, 22 - 25; J 2, 13 - 25

16. Pn. 2 Krl 5, 1 - 15a; Łk 4, 24 - 30

17. Wt. Dn 3, 25. 34 - 43; Mt 18, 21 - 35

18. Śr. Pwt 4, 1. 5 -9; Mt 5, 17 - 19

19. Czw. 2 Sm 7, 4 - 5a. 12 - 14a. 16; Rz 4, 13. 16 - 18. 22; Mt 1, 16. 18 - 21. 24a (Łk 2, 41 - 51a)

20. Pt. Oz 14, 2 - 10; Mk 12, 28b - 34

21. Sb. Oz 6, 1 - 6; Łk 18, 9 - 14


22. Nd. 2 Krn 36, 14 - 16. 19 - 23; Ef 2, 4 - 10; J 3, 14 - 21

23. Pn. Iz 65, 17 - 21; J 4, 43 - 54

24. Wt. Ez 47, 1 - 9. 12; J 5, 1 - 3a. 5 - 16

25. Śr. Iz 7, 10 - 14; Hbr 10, 4 - 10; Łk 1, 26 - 38

26. Czw. Wj 32, 7 - 14; J 5, 31 - 47

27. Pt. Mdr 2, 1a. 12 - 22; J 7, 1 - 2. 10. 25 - 30

28. Sb. Jr 11, 18 - 20; J 7, 40 - 53


29. Nd. Jr 31, 31 - 34; Hbr 5, 7 - 9; J 12, 20 - 33

30. Pn. Dn 13, 41 - 62; J 8, 1 - 11 (J 8, 12 - 20)

31. Wt. Lb 21, 4 - 9; J 8, 21 - 30

piątek, 13 lutego 2009
Kalendarz biblijny - luty 2009

LUTY:

1. Nd. Pwt 18, 15 - 20; Ps 95; 1 Kor 7, 32 - 35; Mk 1, 21 - 28

Poproś Jezusa o moc w odrzucaniu wszystkiego, co złe w Twoim życiu.

2. Pn. Ml 3, 1 - 4; Ps 24; Łk 2, 22 - 40

Ofiaruj dziś Panu to, co jest dla Ciebie najcenniejsze. Zapytaj, jak masz tym dalej rozporządzać.

3. Wt. Hbr 12, 1 - 44; Ps 22; Mk 5, 21 - 43

Nie bój się z determinacją prosić Jezusa o to, co jest dla Ciebie ważne.

4. Śr. Hbr 12, 4 - 7. 11 - 15; Ps 103; Mk 6, 1 - 6

Spróbuj dziś po prostu towarzyszyć w drodze Jezusowi.

5. Czw. Hbr 12, 18 - 19. 21 - 24; Ps 48; Mk 6, 7 - 13

Zastanów się, czego Ci po ludzku najbardziej brakuje. I zobacz, że to nie jest przeszkodą, by służyć Jezusowi.

6. Pt. Hbr 13, 1 - 8; Ps 27; Mk 6, 14 - 29

Oddaj dziś Jezusowi to, co mówią o Tobie inni ludzie i poproś, by nie zatrzymywało Cię to w drodze.

7. Sb. Iz 58, 9b - 14; Ps 86; Łk 5, 27 - 32

Spróbuj dziś odpocząć przy Jezusie.

8. Nd. Hi 7, 1 - 4. 6 - 7; Ps 147a; 1 Kor 9, 16 - 19. 22 - 23; Mk 1, 29 - 39

Skoncentruj się dziś, by odnaleźć Jezusa w tym, co przeżywasz.

9. Pn. Rdz 1, 1 - 19; Ps 104; Mk 6, 53 - 56

Poproś Jezusa o moc, by pomagać innym w Jego imię.

10. Wt. Rdz 1, 20 - 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1 - 13

Zastanów się, czy i Ty nie patrzysz na innych krytycznie i czy to spojrzenie nie przysłania im Bożego miłosierdzia?

11. Śr. Rdz 2, 4b - 9. 15 - 17; Ps 104; Mk 7, 14 - 23

Posłuchaj dziś, co Jezus ma Ci do powiedzenia.

12. Czw. Rdz 2, 18 - 25; Ps 128; Mk 7, 24 - 30

Zaproś Pana do swojego domu i odpowiedz Mu, czym żyjesz.

13. Pt. Rdz 3, 1 - 8; Ps 32; Mk 7, 31 - 37

Poproś Jezusa o dobry i wrażliwy słuch na Jego Słowo.

14. Sb. Dz 13, 46 - 49; Ps 117; Łk 10, 1 - 9

Zapytaj Pana, co masz czynić na Jego ,,polach".

15. Nd. Kpł 13, 1 - 2. 45 - 46; Ps 32; 1 Kor 10, 31 - 11, 1; Mk 1, 40 - 45

Oddaj Jezusowi to, co w Tobie najbardziej brudne i co chowasz przed ludźmi.

16. Pn. Rdz 4, 1 - 15. 25; Ps 50; Mk 8, 11 - 13

Co przeszkadza Ci, by w pełni uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem?

17. Wt. Rdz 6, 5 - 8; 7, 1 - 5; Ps 29; Mk 8, 14 - 21

Czy i Ty nadal rozprawiasz głównie o tym, czego nie masz?

18. Śr. Rdz 8, 6 - 13. 20 - 22; Ps 116; Mk 8, 22 - 26

Zapytaj Jezusa na co w swoim życiu jesteś najbardziej ,,ślepy"? Czego ważnego nie zauważasz?

19. Czw. Rdz 9, 1 - 13; Ps 102; Mk 8, 27 - 33

Kim dzisiaj Jezus jest w Twoim życiu?

20. Pt. Rdz 11, 1 - 9; Ps 33; Mk 8, 34 - 9, 1

Zapytaj Jezusa, co to znaczy dla Ciebie ,,zaprzeć się siebie". Co jest Twoim krzyżem?

21. Sb. Hbr 11, 1 - 7; Ps 145; Mk 9, 2 - 13

Spróbuj dziś po prostu kontemplować twarz Jezusa.

22. Nd. Iz 43, 18 - 19. 21 - 22. 24b - 25; Ps 41; 2 Kor 1, 18 - 22; Mk 2, 1 - 12

A co w Tobie i w Twowim życiu jest najbardziej ,,niepełnosprawne"?

23. Pn. Syr 1, 1 - 10; Ps 93; Mk 9, 14 - 29

Opowiedz Jezusowi o cierpieniu bliskich osób, które znasz.

24. Wt. Syr 2, 1 - 11; Ps 37; Mk 9, 30 - 37

Zawierz dziś Jezusowi w zaufaniu wszystko to, czego nie rozumiesz w wierze i w swoim życiu.

25. Śr. Jl 2, 12 - 18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 - 6, 3; Mt 6, 1 - 6. 16 - 18

Przedstaw Jezusowi te wszystkie sytuacje, gdy inni ludzie Ci zagrażają. Co On na to?

26. Czw. Pwt 30, 15 - 20; Ps 1; Łk 9, 22 - 25

Czy zgadzasz się na cierpienie w życiu, czy uciekasz przed nim i prosisz Boga, by ,,na Ciebie to nie przyszło"? Porozmawiaj o tym z Panem.

27. Pt. Iz 58, 1 - 9; Ps 51; Mt 9, 14 - 15

Oddaj dziś chwałę Jezusowi za to, kim jest.

28. Sb. Iz 58, 9b - 14; Ps 86; Łk 5, 27 - 32

Co tak trudno Ci zostawić, by lepiej służyć Panu? Czy to naprawdę jest więcej warte niż On sam?

niedziela, 11 stycznia 2009
Kalendarz biblijny - styczeń 2009

STYCZEŃ:

1. Czw. Lb 6, 22 - 27; Ps 67; Ga 4, 4 - 7; Łk 2, 16 - 21

Spróbuj powierzyć nadchodzący rok i swoje sprawy w ręce Maryi.

2. Pt. 1 J 2, 22 - 28; Ps 98; J 1, 19 - 28

Jakie jest Twoje świadectwo o Jezusie?

3. Sb. 1 J 2, 29 - 3, 6; Ps 98; J 1, 29 - 34

Przypomnij sobie wszystkie ,,wielkie rzeczy", które Jezus czynił na Twoich oczach.

4. Nd. Syr 24, 1 - 2. 8 - 12; Ef 1, 3 - 6. 15 - 18; Ps 147; J 1, 1 - 18

Zobacz, że Jezus jest posłany przede wszystkim do Twojego życia. Czy jest w nim dla Niego miejsce?

5. Pn. 1 J 3, 11 - 21; Ps 100; J 1, 43 - 51

Zastanów się, co dobrego Jezus w Tobie złożył.

6. Wt. Iz 60, 1 - 6; Ef 3, 2 - 3a. 5 - 6; Ps 72; Mt 2, 1 - 12

A co Ty chciałbyś uczynić dla Jezusa?

7. Śr. 1 J 3, 22 - 4, 6; Ps 2; Mt 4, 12 - 17. 23 - 25

Jakiego znaku potrzebujesz, by uwierzyć w Mesjasza?

8. Czw. 1 J 4, 7 - 10; Ps 72; Mk 6, 34 - 40

Do jakiej służby, wbrew Twojej logice, wzywa Cię Jezus?

9. Pt. 1 J 4, 11 - 18; Ps 72; Mk 6, 45 - 52

Przedstaw dziś Panu to, czego w życiu boisz się najbardziej?

10. Sb. 1 J 4, 19 - 5, 4; Ps 72; Łk 4, 14 - 22a

Zapytaj dzis Jezusa, jaka jest Twoja tożsamość? Kim jesteś przed Nim?

11. Nd. Iz 42, 1 - 4. 6 -7; Ps 29; Dz 10, 34 - 38; Mk 1, 6b - 11

W jaki sposób mówisz o Jezusie innym osobom?

12. Pn. Hbr 1, 1 - 6; Ps 97; Mk 1, 14 - 20

Jak współpracujesz z łaską nawrócenia?

13. Wt. Hbr 2, 5 - 12; Ps 8; Mk 1, 21 - 28

Spróbuj zawierzyć Jezusowi to, co w Tobie jest nieczyste.

14. Śr. Hbr 2, 14 - 18; Ps 105; Mk 1, 29 - 39

Opowiedz Jezusowi, co jest Twoim problemem.

15. Czw. Hbr 3, 7 - 14; Ps 95; Mk 1, 40 - 45

Oddaj dziś Panu to, co jest w Tobie najbardziej wstydliwe.

16. Pt. Hbr 4, 1 - 5. 11; Ps 78; Mk 2, 1 - 12

Zanieś dziś do Jezusa osoby, o których wiesz, że cierpią najbardziej.

17. Sb. Hbr 4, 12 - 16; Ps 19; Mk 2, 13 - 17

Zapytaj Jezusa, co dla Ciebie znaczy: ,,pójść za Nim"?

18. Nd. 1 Sm 3, 3b - 10. 19; Ps 40; 1 Kor 6, 13c - 15a. 17 - 20; J 1 35 - 42

Zastanów się, czy Jezus rzeczywiście mieszka w Twoim życiu?

19. Pn. Hbr 5, 1 - 10; Ps 110; Mk 2, 18 - 22

Zastanów się nad przyczyną Twego smutku - czy to Jezus Ci go daje?

20. Wt. Hbr 6, 10 - 20; Ps 111; Mk 2, 23 - 28

Na czym się bardziej koncentrujesz - na formalnościach, czy na żywym Bogu?

21. Śr. Hbr 7, 1 - 3. 15 - 17; Ps 110; Mk 3, 1 - 6

A co jest najbardziej ,,uschnięte" w Twoim życiu?

22. Czw. Hbr 7, 25 - 8, 6; Ps 40; Mk 3, 7 - 12

Oddaj Jezusowi chwałę za wszystko, co dobrego uczynił w Twoim życiu.

23. Pt. Hbr 8, 6 - 13; Ps 85; Mk 3, 13 - 19

Czy i Ty odnajdujesz siebie wsród ,,dwanastu wybranych"?

24. Sb. Hbr 9, 1 - 3. 11 - 14; Ps 47; Mk 3, 20 - 21

Co Tobie przeszkadza w zatrzymaniu się w obecności Pana?

25. Nd. Jon 3, 1 - 5. 10; Ps 25; 1 Kor 7, 29 - 31; Mk 1, 14 - 20

Do czego Jezus powołuje Ciebie? Co powinieneś zostawić, aby pójść za Nim?

26. Pn. 2 Tm 1, 1 - 8; Ps 96; Łk 10, 1 - 9

Co dobrego powinieneś czynić wobec innych, a nie czynisz? Zapytaj o to Jezusa.

27. Wt. Hbr 10, 1 - 10; Ps 40; Mk 3, 31 - 35

Zapytaj Jezusa, o kogo w szczególności powinieneś się zatroszczyć?

28. Śr. Hbr 10, 11 - 18; Ps 110; Mk 4, 1 - 20

A co Ty dobrego ,,siejesz" w życiu?

29. Czw. Hbr 10, 19 - 25; Ps 24; Mk 4, 21 - 25

Zapytaj Jezusa, które talenty i charyzmaty ,,zakopałeś" najgłębiej?

30. Pt. Hbr 10, 32 - 39; Ps 37; Mk 4, 26 - 34

Poproś o łaskę cierpliwości w oczekiwaniu na owoce Twojej wiary.

31. Sb. Hbr  11, 1 - 2. 8 - 19; Łk 1, Mk 4, 35 - 51

W jakiej sytuacji masz odczucie, że Jezus pozwala Ci ,,ginąć"?

sobota, 20 grudnia 2008
Kalendarz biblijny - grudzień 2008

GRUDZIEŃ 2008:

1. Pn. Iz 2, 1 - 5; Ps 122; Mt 8, 5 - 11

Jaką wiarę można dziś zastać w Twoim sercu?

2. Wt. Iz 11, 1 - 10; Ps 72; Łk 10, 21 - 24

Co Tobie Jezus chce dziś przekazać?

3. Śr. Iz 25, 6 - 10a; Ps 23; Mt 15, 29 - 37

Połóż u stóp Jezusa swoje cierpienia i niedomagania.

4. Czw. Iz 26, 1 - 6; Ps 118; Mt 7, 21. 24 - 27

Co jest wolą Jezusa wobec Ciebie?

5. Pt. Iz 29, 17 - 24; Ps 27; Mt 9, 27 - 31

Czy wierzysz, że i Tobie Jezus może przywrócić zdrowie duszy i ciała?

6. Sb. Iz 30, 19 - 21. 23 - 26; Ps 147; Mt 9, 25 - 10, 1. 5. 6 - 8

Na jakie żniwo Pan Ciebie wyprawia?

7. Nd. Iz 40, 1 - 5. 9 - 11; Ps 85; 2 P 3, 8 - 14; Mk 1, 1 - 8

Czy Twoje serce jest otwarte na przyjście Pana?

8. Pn. Rdz 3, 9 - 15; Ps 98; Ef 1, 3 - 6. 11 - 12; Łk 1, 26 - 38

Jaką naukę Jezus dziś Tobie przynosi?

9. Wt. Iz 40, 1 - 11; Ps 96; Mt 18, 12 - 14

Przedstaw Panu tę sferę swojego życia, w której najbardziej się pogubiłeś.

10. Śr. Iz 40, 25 - 31; Ps 103; Mt 11, 28 - 30

Poszukaj u Jezusa ukojenia dla swego serca.

11. Czw. Iz 41, 13 - 20; Ps 145; Mt 11, 11 - 15

Co ważnego Jezus chce Tobie powiedzieć?

12. Pt. Iz 48, 17 - 19. Ps 1; Mt 11, 16 - 19

Czy nie zdarza Ci się zbyt łatwo osądzać postępowania innych?

13. Sb. Syr 48, 1 - 4. 9 - 11; Ps 80; Mt 17, 10 - 13

Gdzie dziś rozpoznałeś obecność Pana w Twoim życiu?

14. Nd. Iz 61, 1 - 2a. 10 - 11; Łk 1; 1 Tes 5, 16 - 24; J 1, 6 - 8. 19 - 28

Jakie jest Twoje świadectwo o Jezusie?

15. Pn. Lb 24, 2 - 7. 15 - 17a; Ps 25; Mt 21, 23 - 27

Czy rzeczywiście chcesz usłyszeć odpowiedź na pytania zadawane Jezusowi?

16. Wt. So 3, 1 - 2. 9 - 13; Ps 34; Mt 21, 28 - 32

Jaka jest Twoja postawa wobec zadań stawianych Ci przez Pana?

17. Śr. Rdz 49, 2. 8 - 10; Ps 72; Mt 1, 1 - 7

Pomódl się dzisiaj za swoją rodzinę.

18. Czw. Jr 23, 5 - 8; Ps 72; Mt 1, 18 - 24

Jaką misję Pan Tobie powierza?

19. Pt. Sdz 13, 2 - 7. 24 - 25a; Ps 71; Łk 1, 5 - 25

Oddaj Panu najbardziej beznadziejną sytuację w swoim życiu.

20. Sb. Iz 7, 10 - 14; Ps 24; Łk 1, 26 - 38

Co Cię ogranicza w powiedzeniu ,,tak" Panu?

21. Nd. 2 Sm 7, 1 - 5. 8b - 12. 14a. 16; Ps 89; Rz 16, 25 - 27; Łk 1, 26 - 38

Do jakiego zadania Pan Cię wzywa?

22. Pn. 1 Sm 1, 24 - 28; 1 Sm 2; Łk 1, 46 - 56

Oddaj Panu chwałę za to, co dla Ciebie uczynił.

23. Wt. Ml 3, 1 - 4; 5 - 6; Ps 25; Łk 1, 57 - 66

Czy umiesz się cieszyć ze szczęścia innych?

24. Śr. 2 Sm 7, 1 - 5. 8b - 12. 14a. 16; Ps 89; Łk 1, 67 - 79

Za co najbardziej błogosławisz Pana?

25. Czw. Iz 9, 1 - 3. 5 - 6; Ps 96; Tt 2, 11 - 14; Łk 2, 1 - 14

Dokonaj z Jezusem refleksji nad swoim życiem.

26. Pt. Dz 6, 8 - 10; 7, 54 - 60; Ps 31; Mt 10, 17 - 22

Podziel się radością Bożego Narodzenia z najbliższymi.

27. Sb. 1 J 1, 1 - 4; Ps 97; J 20, 2 - 8

Czy żyjesz radością Zmartwychwstania na co dzień?

28. Nd. Syr 3, 2 - 6. 12 - 14; Ps 128; Kol 3, 12 - 21; Łk 2, 22 - 40

Zapytaj Jezusa, do jakiego trudnego zadania Cię wzywa?

29. Pn. 1 J 2, 3 - 11; Ps 96; Łk 2, 22 - 35

Oddaj Panu w ofierze samego siebie i nadchodzący rok.

30. Wt. 1 J 2, 12 - 17; Ps 96; Łk 2, 36 - 40

Dokonaj refleksji nad minionym rokiem. Co ważnego się w nim wydarzyło?

31. Śr. 1 J 2, 18 - 21; Ps 96; J 1, 1 - 18

Jakie Słowo Pan kieruje do Ciebie na nadchodzący rok?

środa, 05 listopada 2008
Kalendarz biblijny - listopad 2008

LISTOPAD:

1. Sb. Ap 7, 2 - 4. 9 - 14; 1 J 3, 1 - 3; Mt 5, 1 - 12a

2. Nd. I: Hi 19, 1. 23 - 27a; 1 Kor 15, 20 - 28; Łk 23, 44 - 53; 24, 1 - 6a; II: Dn 12, 1 - 3; Rz 6, 3 - 9; J 11, 32 - 45; III: Mdr 3, 1 - 6. 9; 2 Kor 4, 14 - 5, 1; J 14, 1 - 6

3. Pn. Flp 2, 1 - 4; Łk 14, 12 - 14

4. Wt. Flp 2, 5 - 11; Łk 14, 15 - 24

5. Śr. Flp 2, 12 - 18; Łk 14, 25 - 33

6. Czw. Flp 3, 3 - 8a; Łk 15, 1 - 10

7. Pt. Flp 3, 17 - 4, 1; Łk 16, 1 - 8

8. Sb. Flp 4, 10 - 19; Łk 16, 9 - 15

9. Nd. Ez 47, 1 - 2. 8 - 9. 12; 1 Kor 3, 9b - 11. 16 - 17; J 2, 13 - 22

10. Pn. Tt 1, 1 - 9; Łk 17, 1 - 6

11. Wt. Tt 2, 1 - 8. 11 - 14; Łk 17, 7 - 10

12. Śr. Tt 3, 1 - 7; Łk 17, 11 - 19

13. Czw. Flm 7 - 20; Łk 17, 20 - 25

14. Pt. 2 J 4 - 9; Łk 17, 26 - 37

15. Sb. 3 J 5 - 8; Łk 18, 1 - 8

16. Nd. Prz 31, 10 - 13. 19 - 20. 30 - 31; 1 Tes 5, 1 - 6; Mt 25, 14 - 30

17. Pn. Ap 1, 1 - 4; 2, 1 - 5a; Łk 18, 35 - 43

18. Wt. Ap 3, 1 - 6. 14 - 22; Łk 19, 1 - 10

19. Śr. Ap 4, 1 - 11; Łk 19, 11 - 28

20. Czw. Ap 5, 1 - 10; Łk 19, 41 - 44

21. Pt. Ap 10, 8 - 11; Łk 19, 45 - 48

22. Sb. Ap 11, 4 - 12; Łk 20, 27 - 40

23. Nd. Ez 34, 11 - 12. 15 - 17; 1 Kor 15, 20 - 26. 28; Mt 25, 31 - 46

24. Pn. Ap 14, 1 - 3. 4b - 5; Łk 21, 1 - 4

25. Wt. Ap 14, 14 - 20; Łk 21, 5 - 11

26. Śr. Ap 15, 1 - 4; Łk 21, 12 - 19

27. Czw. Ap 18, 1 - 2. 21 - 23; 19, 1 - 3. 9a; Łk 21, 20 - 28

28. Pt. Ap 20, 1 - 4. 11 - 21, 2; Łk 21, 29 - 33

29. Sb. Ap 22, 1 - 7; Łk 21, 34 - 36

30. Nd. Iz 63, 16b - 17. 19b; 64, 3 - 7; 1 Kor 1, 3 - 9; Mt 13, 33 - 37

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 16
| < Marzec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Boże Narodzenie 2010darmowy hosting obrazków


NOWY DZIEŃ :
darmowy hosting obrazków
Intencja MI na GRUDZIEŃ 2010:
Abyśmy, jak Maryja Niepokalana, stawali się przybytkiem Emmanuela, Boga z nami, wnosząc nadzieję i radość w życie naszej młodzieży.


darmowy hosting obrazków
Nasze spotkania MI:
1) GRUPA STARSZYCH MI
w środy o godz. 19:00
2) GRUPA DZIECI MI
w soboty o godz. 10:30
Grafik animatorów MIdarmowy hosting obrazków
NAPISZ DO NAS:
mi.pkrd.bel@interia.pl


Zostań Rycerzem Niepokalanej:


Licznik bloga:


Tyle teraz jest tu osób:
Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes


Jest godzina:


Skomentuj blog MI:


Prognoza pogody:Administrator bloga MI:
TOMEK


Rankingi:

Ranking Stron Katolickich <><


Statystyki bloga MI:


Muzyka w tle bloga:
RADIO NIEPOKALANÓW

RADIO NIEPOKALANÓW

Free JavaScript from
Rainbow ArchBoże Narodzenie 2010