Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną - Św. Maksymilian Maria Kolbe
środa, 02 września 2009
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:

  • Ojcze nasz...
  • Zdrowaś Maryjo...
  • Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i świata całego (1 raz)

Na małych paciorkach:

  • Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego (10 razy)

Na zakończenie:

  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy)
  • O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie (3 razy)
  • Jezu, ufam Tobie (3 razy)

Posłuchaj Koronki do Miłosierdzia Bożego (plik MP3):

<bgsound src="http://nazaret.com.pl/_cms/data/mp3/KoronkaPL_256Kbps.mp3" loop=1>

00:10, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 22 lutego 2007
Modlitwa Św. Maksymiliana Marii

Dozwól ma chwalić Cię Panno Przenajświętsza.

Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.

Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył,

pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.

Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze

większej, do jak największego, wyniesienia Ciebie.

Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej

jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie

Ciebie przysięgali, a ja ich, tak, by w

szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja

wsrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz

 potężniej tak, jak tego pragnie ten, który Cię

tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej bez porównania bardziej

uwielbionymstał się Bóg, niż we wszystkich

Świętych swoich.

Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i

mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście.

O dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza.

22:49, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady

Przyrzekamy Ci z oczyma

 wpatrzonymi w Betlejemski Żłóbek, że

odtąd staniemy wszyscy na straży

budzącego się życia. Waliczyć

będziemy w obronie każdego dziecię-

cia i w każdej kołyski równie mężnie,

jak ojcowie nasi walczyli o byt i wol-

ność narodu, płacąc obficie wlasną

krwią. Jesteśmy gotowi raczej śmierć

ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbron-

nym. Dar życia uważać będziemy za

największą łaskę Ojca Wszelakiego

Życia i za najcenniejszy skarb.

Z "Jasnogórskich Ślubów

Narodu Polskiego" -1956r. 

22:29, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 lutego 2007
Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Módlmy się:

Niepokalana Dziewico z Lourdes,

gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp,

aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd

uwielbienia, który Ci składamy jako

Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię

archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół

przez wieki. Pełni ufności przychodzimy

do Ciebie również po to, aby w Twoje

niepokalane ręce złożyć nasze błagania

wierząc w Twoje przemożne orędow-

nictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz

codzinenny trud, nasze radości i nasze

nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo

potrzebujemy Jego światła, potrzebna

nam moc i miłosierdzie, ponieważ

jesteśmy słabi i upadamy, potrzebna nam

jego łaska, abyśmy mogli żyć według

Jego przykazań. Amen.

11:43, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Komentarze (23) »
wtorek, 06 lutego 2007
Modlitwa do Serca Maryi

Modlitwa do Serca Maryi!

O przedobra Matko! Niech Serce

Twoje stoi na straży serc naszych,

niech jako wzór jaśnieje w naszych

rodzinach i parafiach! O Maryjo,

broń czystości obyczajów, osłaniaj

młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców

do ofiarności, dzieci do posłuszeń-

stwa i karności. Ogniska rodzinne

niech płoną prawdziwą pobożnością i 

 trwałą miłością. Sercu Twemu pole-

camy wszystkich nieobecnych w do-

mu rodzinnym; strzeż ich, o Maryjo,

i bądź Gwiazdą przewodnią na dro-

gach życia dla błądzących, grzesz-

nych, dla sierot i ubogich. Z miłości

 dla Twego Serca chcemy spełniać

wszystkie prawgnienia Serca Jezuso-

wego, żyć według przykazań Bożych,

 według nauki Chrystusa i Kościoła. Amen.

18:18, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 05 lutego 2007
Akt oddania się Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwasza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdza powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi  włądzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.  Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty jesteś tam łaskię nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowgo na nas spływają.

*Dozwól mi chwalić Cie, Panno Przenajświętsza.

*Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

21:38, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas:

Ojcze z nieba Boże; zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicelu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo; módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości; módl się za nami

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko Przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo aniołów,

Królowo patriarchów,

Królowo proroków,

Królowo apostołów,

Królowo męczenników,

Królowo wyznawców,

Królowo dziewic,

Królowo wszystkich świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodziny,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Królowo świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się,święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzićw potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

20:59, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
sobota, 03 lutego 2007
Koronka do Matki Bożej Jasnogórskiej

Koronka do Matki Bożej Jasnogórskiej 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

*Boże bogaty w swoim Miłosierdziu

*Zmiłuj się nad nami(1x)

*Jasnogórska Matko Kościoła i Królowo nasza

*ratuj nas(10x)

*Dziewico Wspomożycielko

*módl się za nami(1x)

*Jasnogórska Matko Miłosierdzia

*Ufamy Tobie(3x)

Pod Twoją obronę...

19:01, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Matki Bożej

Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia

 NMP Matki Bożej

Niech będzie błogosławione

Święte i Niepokalane Poczęcie

NMP Matki Bożej

*Dziewieco Niepokalana pobiegniemy za Tobą

*pociągnięci wonią Twojej Światłości. (1x na początku)

*W swoim Poczęciu Maryja otrzymała Pełnię Błogosławieństwa

*i Miłosierdzie od Boga swego Zbawcy(1x)

*Cała piękna jesteś Maryjo

*i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie(10x)

*O Maryjo bez grzechu poczęta

*módl się za nami(3x) 

18:23, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Dodaj komentarz »
Nowenna do NMP z Lourdes: 2 - 10 lutego

Nowenna do NMP z Lourdes: 2-10 lutego.

Modlitwa na każdy dzień

Misłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw

abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicieliki Twojego

Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów

do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień I

O Pani nasza z Lourdes, która wzywana jesteś z wielką

ufnością i raczysz zjawiać się z uśmiechem na ustach, jako słodka

Pośredniczka łask i miłosiardzia, uproś nam łaski, których potrzebujemy

dla naszego uzdrowienia duchowego i fizycznego.

Dzień II

O Pani nasza Lourdes, której potęga jest tak wielka

w Niebie, że Twoje prośby nigdy nie zostaną odrzucone, pozwól

działać Twemu Sercu, TY, która bogata jesteś w miłosierdzie i moc.

Uprośnam u Syna swego łaski, o które z ufnością prosimy.

Dzień III

O Pani nasza z Lourdes, która objawiłaś swoją miłość dla

grzeszników polecając Bernadecie modlić się za nich. Nasze grzechy

sprawiają, że nie jesteśmy godniz bliżyć się do Ciebie, ale

z ufnością prosimy: wyjednaj nam skruchę za grzechy i łaskę szczerej spowiedzi

Dzień IV

O Pani nasza Lourdes, przychodzimy do Ciebie, jako do

Tej, która nigdy nikomu nie odmawia Swego miłosierdzia.

Przybądź nam z pomocą, o Maryjo i uproś nam czystość duszy i ciała.

Dzień V

O Pani nasza z Lourdes, dziękujemy Ci za Twą troskliwość

nad nami, ponieważ nigdy nie przestajemy być Twoimi dziećmi.

Nawróć wszystkich grzeszników, aby pojednali sie z Bogiem i pomiędzy sobą.

Dzień VI

O Pani nasza Lourdes, która podczas Twojego życia piłaś

gorzki kielich cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cierpliwością,

uproś nam męstwo, potrzebne do znoszenia chorób i cierpień,

które pragniemy ofiarować Bogu, jako wynagrodzenie

za grzechy świata oraz w intencjach Kościoła świętego.

Dzień VII

O Pani nasza z Lourdes, któraś powiedziła do Bernadety:

"Nie obiecuje Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym", pozwól

nam zrozumieć wartość cierpienia, które sama w stóp krzyża przeżyłaś.

Dzień VIII

O Pani nasza z Lourdes, Niepokalane Poczęcie, Dziewico 

czysta i bez skazy, uproś nam łaskę czystości, abyśmy mogli przeciwstawić

się okazjom do grzechu i zwrócić się w modlitwie przeciwko

wszystkim zagrożeniom, które przynosi świat, szatan i ciało.

Dzień IX

O Pani nasza z Lourdes, która tak bardzo polacałaś pokutę,

uproś nam łąskę przyjęcia dobra, które Bóg daje. Spraw, abyśmy

zrozumieli wszelkie zło grzechu i jego nieobliczalne skutki

dla naszego życia doczesnego i wiecznego.

Przed Tobą, Pani z Lourdes - ponawiamy modlitwę za 

Kościół i powierzamy Twojej macierzyńskiej miłości synów i córki

naszego narodu oraz całego świata. Ty, pozwoliłaś Bernadecie Soubirous

doświadczyć Twojej złodkiej obecności, przekazując jej

orędzie będące echem misji, którą Bóg powierzył Kościołowi. Na

progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, wobec Ciebie,

o Matko Boża, składamy ofiarę za nas samych po to, by wiara chrześcijańska

przezwyciężyła wszystkie przeszkody i aby wiernie

przekazywana młodemu pokoleniu, tak, by miłość i jedność,

radość i nadzeja, zamieszkały  w sercach ludzi. Amen.

17:34, belchatow.scj.mi , Modlitwy
Link Komentarze (1) »
| < Marzec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Boże Narodzenie 2010darmowy hosting obrazków


NOWY DZIEŃ :
darmowy hosting obrazków
Intencja MI na GRUDZIEŃ 2010:
Abyśmy, jak Maryja Niepokalana, stawali się przybytkiem Emmanuela, Boga z nami, wnosząc nadzieję i radość w życie naszej młodzieży.


darmowy hosting obrazków
Nasze spotkania MI:
1) GRUPA STARSZYCH MI
w środy o godz. 19:00
2) GRUPA DZIECI MI
w soboty o godz. 10:30
Grafik animatorów MIdarmowy hosting obrazków
NAPISZ DO NAS:
mi.pkrd.bel@interia.pl


Zostań Rycerzem Niepokalanej:


Licznik bloga:


Tyle teraz jest tu osób:
Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes


Jest godzina:


Skomentuj blog MI:


Prognoza pogody:Administrator bloga MI:
TOMEK


Rankingi:

Ranking Stron Katolickich <><


Statystyki bloga MI:


Muzyka w tle bloga:
RADIO NIEPOKALANÓW

RADIO NIEPOKALANÓW

Free JavaScript from
Rainbow ArchBoże Narodzenie 2010